VI Международный нумизматический форум

На осень 2018 года в Августове запланировано проведение VI Международного нумизмат-го форума на тему: 100 rocznica zakończenia Wielkiej wojny. Odzyskanie niepodległości przez kraje Europy środkowo-wschodniej. Изменены условия участия в форуме.