Авторы публикаций

Филипов Кшиштоф (Филипов К., Filipow K. )
Должность:
[03.11.1956] Dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku. Polski historyk specjalizujący się w historii powszechnej i Polski XIX-XX wieku, historii wojskowości, źródłoznawstwie i falerystyce. Wiceprezes ZG PTN до 2015 г.
Адрес:
Белосток
Польша
Мобильный:
+48 607 083 276
Отправка сообщения
(необязательно)