NUMIZMATIKA 26: 2016

numizmatikaСловацкое нумизматическое общество при Словацкой Академии наук выпустило очередной номер журнала NUMIZMATIKA 26: 2016. Этот номер журнала посвящен 80-летию PhDr. Eleny Minarovičovej - выдающемуся Словацкому нумизмату. В журнале напечатаны статьи о музейном деле, о различных аспектах античной и средневековой нумизматики, о медальерном искусстве, о бонистике XVIII-XIX вв., о фальшивых чехословацких банкнотах 30-ых годов XX века, о дорожных чеках послевоенной Чехословакии, о разновидностях словацких марок на чехословацких банкнотах 1992 года и т.д. Приводятся рецензии на новую нумизматическую литературу.

Словацкие коллеги предоставили возможность ознакомиться с содержанием журнала NUMIZMATIKA 26: 2016 с файлообменника:

Обложка журнала: Numizmatika 26 obálka tlač.pdf (2 Mb     

Содержание: Numizmatika 26 tlač.pdf ( 355 Mb

 

OBSAH

.

Eva Kolníková: Zásluhy PhDr. Eleny Minarovičovej o slovenskú numizmatiku

(laudatio k jej životnému jubileu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

.

Anton Fiala: Numizmatické bádanie v Múzeu mesta Bratislavy v zrkadle času. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

.

Radoslav Čambal: Keltské mince typu Roseldorf/Němčice zo smolenického Molpíra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

.

Marián Soják: Cudzie mince v púchovskom kultúrnom prostredí severného Slovenska (so zameraním na Spiš). . 16

.

Ján Hunka: Nové nálezy rímskych mincí z Nitry a okolia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

.

Marek Budaj: Dva zaujímavé nálezy arpádovských mincí z 12. storočia

zo zbierok Slovenského národného múzeaHistorického múzea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

.

Aleš Švec: Pražské groše z predhusitského obdobia na Slovensku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

.

Branislav Resutík: Interpretačný potenciál nálezových okolností mincí na príklade

archeologického výskumu rímskej stavby II na severnej terase Bratislavského hradu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

.

Marián Soják, Ján Hunka: Význam nálezov mincí z hradu Kamenica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

.

Branislav Lesák, Jozef Kováč, Ján Hunka: Historicko-archeologický význam

numizmatických nálezov z výskumov v Trnave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

.

Zbyšek Šustek, Marián Bovan: Papierové platidlá habsburskej monarchie a ich vzory

v zbierkach Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

.

Daniel Haas-Kianička: Strieborní jazdci a hajdúsi kremnickej mincovne v 18. storočí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

.

Marián Bovan, Peter Račko, Ferenc Sóos: Kolekcia historických medailí numizmatika

a zberateľa pála rampachera v zbierkach stredoslovenského múzea v banskej bystrici . . .  . . . . . . . . . . . . . . .82

.

Peter Zoričák: Znaky kremnických minciarov - ich osudy a význam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

.

Zbyšek Šustek: Falzifikáty pretlačí SLOVENSKÝ ŠTÁT na československých

bankovkách 100 Kč III 1931, 500 Kč III 1929 a 1000 Kč III 1934. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

.

Zbyšek Šustek: Korunové cestovné šeky Národnej a Štátnej banky československej z obdobia 1947-1992. . . 139

.

Zbyšek Šustek: Alternatívne návrhy slovenských bankovkových kolkov z roku 1992

z bratislavskej tlačiarne cenných papierov Prompt, a. s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 149

.

Numizma tika vo SVe te

Margaréta Musilová VýstavaKelti z Bratislavyv Perugii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

.

Nová litera túra

Kolektív autorov: Recenzie kníh vyjdených v rokoch 2014 - 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 162