форум нумизматический

 

Нумизматический форум «Польша-2017». 

Электронный вариант материалов конференции.

 

С 7 - 19 сентября 2017 года в г. Августове (Польша) состоялся очередной V Международный нумизматический форум «Polska – Wschód :  Mennice i banki. W 100. Rocznicę utworzenia Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej», организованный Университетом в г. Белостоке.

 

Предлагаем Вашему вниманию электронный вариант сборника материалов прошедшей конференции.

2 Forum numizmatyczne. Studia i Materiały. / Pod redakcją naukową Krzysztofa Filipowa. – Białystok, 2018. – S. 335. [PDF/A] (16,0 Mb)


Spis treści

Vasyl Orlyk (Ukraine)

CONTEMPORARY COUNTERFEIT COINS

OF THE CRUSADER STATES ............................................................................. 7

Віктор Коцур (Україна)

ЗНАХІДКИ ЗОЛОТИХ ДУКАТІВ В УКРАЇНІ

– ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ........................................... 18

.

Світлана Орлик (Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВОГО ОБІГУ ГАЛИЧИНИ ТА БУКОВИНИ

В ЧАСИ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ПЕРІОДУ

ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ................................................................................. 25

.

Володимир Зайченко (Україна)

ВИДАТНІ ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

ПОЧАТКУ ХХ СТ. НА ПАМ’ЯТНИХ МОНЕТАХ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ................................................................... 34

.

Бойко-Гагарін Андрій Сергійович (Українa)

СИМВОЛІКА ПОЛЬСЬКИХ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

1915-1939 РОКІВ В КОЛЕКЦІЇ НМІУ ................................................................... 39

.

Olha Skorokhod (Ukraine)

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ЗАХОДІВ

РОСІЙСЬКОГО УРЯДУ У СФЕРІ ГРОШОВОГО ОБІГУ

НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVIII СТ. ........................................... 51

.

Наталя Пасічник (Україна)

ГРОШОВА РЕФОРМА ВІТТЕ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ

ПРЕДСТАВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЦЕНТРІВ

НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ-ПОЧАТОК ХХ СТ.) ............................. 60

.

Оксана Шпортун (Україна)

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В УКРАЇНІ

У ХVIII – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ .................................. 71

.

Валентина Дубіцька, Зiнаїда Зразюк (Україна)

МОНЕТНО-РЕЧОВИЙ СКАРБ

З МІСТА ЛЕБЕДИН СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ......................................................... 78

.

Андрій Табачук (Україна)

РОЗПОВСЮДЖЕНІ ВИДИ ГРОШОВИХ ХАБАРІВ ЧИНОВНИКІВ

ЗА «ВИРІШЕННЯ» МАЙНОВИХ ТА ЦИВІЛЬНИХ ПИТАНЬ

У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (XVIII – XIX СТ.) .......................................................... 84

.

Anatoliy Sustretov (Ukraine)

CURRENCY IN NADDNIPRYANS`KA UKRAINE

IN THE IMPERIAL IME (18-EARLY 20 CENT.):

CURRENT UKRAINIAN HISTORIGRAPHU ......................................................... 88

.

Mariia Buhaieva (Ukraine)

MARKET OF BULLION COINS:

PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT .......................................... 94

.

Говоровський Андрій Володимирович (Україна)

ВІЧНА МОЛОДІСТЬ КОРОЛЕВИ ВІКТОРІЇ

АБО ЛЕГЕНДАРНА МОНЕТА «ЧОРНИЙ ПЕННІ» ............................................ 110

.

Ilya Shtalenkov (Беларусь)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ НОВГОРОДСКИХ РУБЛЕЙ

И ЛИТОВСКИЕ ТРЕХГРАННЫЕ ГРИВНЫ ......................................................... 116

.

Adam Musiałowski (Polska)

BANKOWOŚĆ Z ZAŚWIATÓW

– ZWIELOKROTNIONY OBOL ZMARŁYCH

WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU .................................................................. 128

.

Wiktor Kakareko (Bialoruś)

MONETY POLSKIE DYNASTII PIASTÓW

W ZBIORACH MUZEUM W GRODNIE .............................................................. 146

.

Андрій Крижанівський (Україна)

ТРИКРЕЙЦАРІВКА ЛЕОПОЛЬДА І

З 1699 Р. БЕЗ НОМІНАЛУ ............................................................................... 159

.

Jarosław Dutkowski (Polska)

ATRYBUTY WŁADZY I PRESTIŻU

W IKONOGRAFII MONET ŚLĄSKICH XVI I XVII WIEKU ...................................... 164

.

Witold Garbaczewski (Polska)

MONETA CIVITATIS BIDGOSTIENSIS.

ZAGADKOWY EPIZOD W DZIEJACH MENNICY BYDGOSKIEJ ........................... 177

.

Антон Калиновский (Беларусь)

ШОСТАК ЯНА КАЗИМИРА 1669 Г.

ПОДРАЖАНИЯ, ФАЛЬШИВКИ ИЛИ ОРИГИНАЛЫ? .......................................... 189

.

Tomasz Maćkowski (Polska)

TOKENY FUNDACJI GDAŃSKIEGO

KUPCA ZACHARIASZA ZAPPIO

DLA ROZLICZENIA POMOCY UBOGIM .............................................................. 195

.

Paweł Krokosz, Karol Łopatecki (Polska)

PRZESTĘPSTWO FAŁSZOWANIA MONET

W ŚWIETLE ARTYKUŁÓW WOJSKOWYCH PIOTRA I ....................................... 206

.

Виктор Малежик (Беларусь)

УНИКАЛЬНЫЙ КЛАД МЕДНЫХ МОНЕТ

XVIII - НАЧАЛА XIX ВЕКОВ

ИЗ СЛОНИМСКОГО РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ .............................. 217

.

Krzysztof Filipow (Polska)

IGNACY CEJZYK – GENIALNY FAŁSZERZ I ARTYSTA .................................... 227

.

Даля Грималаускайте (Литвa)

К ИСТОРИИ «РАЗОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ»

– НАЛОГА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВОССТАНИЯ 1863-1864 ГГ.: ЦЕННАЯ НАХОДКА ИЗ КАУНАСА .................... 234

.

Arūnas Žebrauskas, Valdas Kavaliauskas (Litua)

THE UNIQUE PROJECT OF THE BANKNOTE

OF UPRISING OF 1863 ................................................................................ 249

.

Володимир Швець (Україна)

БАНКИ У ЛЬВОВІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ............................................. 253

.

Синчук И.И. (Беларусь)

ЕЩЕ РАЗ О ГРОШОВО-ЗЛОТОВО-РУБЛЕВОМ СЧЕТЕ

НАЧАЛА 19 В. НА «ВНОВЬ ПРИСОЕДИНЕННЫХ ЗЕМЛЯХ»

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ .......................................................................... 265

.

Antoni Mironowicz (Polska)

FAŁSZYWE 40 RUBLÓWKI BUŁAK-BAŁACHOWICZA ................................... 273

.

Aldona Podolska-Meducka (Polska)

SYSTEM PIENIĘŻNY NA ZIEMIACH POLSKICH

W CZASIE WOJEN ŚWIATOWYCH ............................................................. 280

.

Zbyšek Šustek (Słowacja)

WALUTA PROTEKTORATU CZECH I MORAW 1939-1945 ............................ 293

.

Juliusz Bieniaś (Polska)

PWB/17 – DZIAŁALNOŚĆ I WPŁYW

NA FINANSE BANKU EMISYJNEGO

GENERALNEGO GUBERNATORSTWA 1939-1945 ........................................... 322

.

материалы форума