материалы конференции

 

Материалы нумизматического форума «Польша-2019»

С 11 по 14 июня 2019 года в Августове (Польша) проходил очередной VII Международный нумизматический форум. Основная тема для пленарного заседания форума: Polska – Wschód :  Mennice i banki. W 100. Rocznicę restytucji polskiego złotego. Форум был организован Университетом в г. Белостоке.

Материалы форума собраны в специальном сборнике и подготовлены к печати. Предлагаем Вашему вниманию электронный вариант сборника материалов нумизматического форума.

Forum numizmatyczne. Studia i Materiały. №4 / Pod redakcją naukową Krzysztofa Filipowa. – Białystok, 2020. – 208 s. 

 

SPIS TREŚCI:

Василь Орлик (Україна)

ЗНАХІДКА КИЗІКІНА-ГЕКТИ В СЕРЕДИНІ 90-Х РОКІВ ХХ СТ. ПОБЛИЗУ С. ПАРУТИНЕ  ..........................  5

.

Андрэй Карач (Беларсуь)

ПРАЦАЎНІКІ ВІЛЕНСКАГА МАНЕТНАГА ДВАРА Ў ЧАСЫ АЛЯКСАНДРА (1492-1506) ............................  16

.

Крыцук Роман (Беларусь)

НАХОДКА МОНЕТНОЙ ПЛАСТИНЫ ВИЛЕНСКОЙ МЕННИЦЫ 1652 Г. В БЕЛАРУСИ .............................  22

.

Віктор Коцур    Надія Коцур  (Україна)

СУЧАСНІ АНТИКВАРНІ ПІДРОБКИ МОСКОВСЬКИХ ЄФІМКІВ З ОЗНАКАМИ ........................................  29

.

Дмитрий Матеша (Беларусь)

К ВОПРОСУ ОБ АТРИБУЦИИ ЛИЧМАНА ОСТАФИЯ ВОЛОВИЧА ........................................................  37

.

Виктор Какареко (Беларусь)

КОРОННЫЕ ЗЛОТЫЕ В КЛАДАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ..................................  43

.

Tomasz Zawistowski (Polska)

MONETY Z ZESŁANIA .........................................................................................................................  63

.

Оксана Шпортун  Андрій Табачук (Україна)

ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ ЧИНОВНИКІВ  НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ К. ХVIII – ПОЧ. ХХ СТ. ................................................................................................................................................  69

.

Switłana Orłyk (Ukraina)

ZNAKI I ŻETONY STOWARZYSZENIA POMOCY OFIAROM PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ .............  79

.

Joanna Lipinin (Polska)

ZWYKŁY CZŁOWIEK W KRYZYSIE FINANSOWYM 1918-1920 .............................................................  85

.

Juliusz Bieniaś (Polska)

PIENIĄDZE SYBERYJSKIE ADMIRAŁA KOŁCZAKA ............................................................................  95

.

Maciej Karczewski (Polska)

KOLEKCJE NUMIZMATYCZNE WSCHODNIOPRUSKICH HEIMATMUSEEN .......................................... 115

.

Zbyšek Šustek (Słowacja)

KWESTIA WPROWADZENIA WALUTY FRANKOWEJ W CZECHOSŁOWACJI W LATACH 1918-1925 .... 129

.

Witold Garbaczewski (Polska)

POLSKI ZŁOTY W ZWIERCIADLE ILUSTRACJI PRASOWEJ (OKRES DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO) ..................................................................................................................... 150

.

Krzysztof Filipow (Polska)

BONY POLSKICH OBOZÓW JENIECKICH W CZASIE WOJNY (1939-1945) .......................................... 173

.

Елена Жарина (Беларусь)

ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ В КЛАДАХ, НАЙДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКИХ ГЕТТО В ГРОДНО .... 184

.

Андрій Бойко-Гагарін (Україна)

ТОГОЧАСНІ ПІДРОБКИ МОНЕТ ТА БАНКНОТ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ПРОДАЖАХ НА НУМІЗМАТИЧНИХ АУКЦІОНАХ ..................................................................................................................................... 195 

 

обложка сборника материалов форума