Конференция "Нумизматика Центральной Европы III"

конференция

 

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Wrocławiu oraz Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, Komisja Archeologiczna

Institute of Archaeology, University of Wrocław Ossoliński National Institute in Wrocław and the Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch, Commission for Archaeology

 

zapraszają na

are pleased to invite you to

 

Międzynarodową konferencję

The International Conference

 

NUMISMATICA CENTROEUROPAEA III

 

Temat przewodniThe leading theme:

Pokój Budziszyński 1018-2018 – Tysiąc lat Europy Środkowej

The Peace of Budyšin, 1018-2018 – Thousand years of Central Europe

17-20 września 2018, 17-20 September 2018

 

Bystrzyca Kłodzka

Hotel Abis, ul. Strażacka 28

(http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl)

Bystrzyca Kłodzka

U progu jesieni, w jednym z najpiękniejszych miast na południu Polski, odbędzie się III międzynarodowa konferencja poświęcona najnowszym osiągnięciom naukowym numizmatyki w Europie Środkowej — od starożytności do czasów nowożytnych. Wiodącym tematem będzie mennictwo XI wieku.

At the beginning of autumn, in one of the most beautiful cities in the south of Poland, there will be held a Third International Conference devoted to the most recent academic achievements in numismatics in Central Europe — from Antiquity to Modern Times. The leading theme will be eleventh century coinage.

The conference language is English.

 

Międzynarodowy Komitet NaukowyInternational Scientific Committee

Dr hab. Jarosław Bodzek (Kraków)

Dr hab. Mateusz Bogucki (Warszawa)

Mgr. Marek Budaj, PhD. (Bratislava)

Prof. dr hab. Aleksander Bursche (Warszawa)

Dr Adam Degler (Wrocław)

Prof. Dr. Hubert Emmerig (Wien)

Prof. Dr hab. Bogusław Gediga (Wrocław)

Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D. (Brno)

PhDr. Jiří Militký, Ph.D. (Praha)

Prof. dr hab. Borys Paszkiewicz (Wrocław)

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Pardubice)

 

Terminarz:

Koniec lutego — otwarcie strony internetowej i początek rejestracji uczestników.

20 czerwca — koniec rejestracji referentów.

1 lipca — ustalenie i rozesłanie programu.

20 lipca — koniec przyjmowania abstraktów.

17-20 września — konferencja.

 

Time schedule:

End of February — start of the website and registration of participants.

20 June — deadline of registration of speakers.

1 July — the conference programme completion and circularizing.

20 July — deadline for abstract delivery.

17-20 September — the Conference.

 Bystrzyca Kłodzka

Miejsce obrad i zakwaterowanie: Bystrzyca Kłodzka, hotel Abis, ul. Strażacka 28 (rezerwacja za pośrednictwem organizatorów konferencji).

 

Venue and accomodation: Bystrzyca Kłodzka, Abis hotel, 28, Strażacka Street (reservation via conference organizers).

Location

Bystrzyca Kłodzka is a well preserved medieval town established in the thirteenth century and a present-day mountain resort. It is picturesquely situated on the Nysa Kłodzka river dividing the Middle and East Sudetes. Being originally Czech, from the fifteenth century Bystrzyca Kłodzka belonged to the Kłodzko County, a mountain district among Bohemia, Moravia and Silesia. There are many historical buildings in it, among others, a Gothic-Baroque parish church, city walls and a tower gate, and a series of Renaissance and Baroque dwelling houses. Nearby, other mountain resorts are situated, and Międzygórze is probably the loveliest of them.

 

O Bystrzycy Kłodzkiej — about Bystrzyca Kłodzka: http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/25/21/wydawnictwa-i-prezentacje.html

Guide in English: http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/download/attachment/694/orlica_en.pdf

Przewodnik po polsku: http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/download/attachment/692/orlica_pl.pdf

Průvodce v češtině: http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/download/attachment/703/orlica_cz.pdf

Führer auf Deutsch: http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/download/attachment/693/orlica_de.pdf

 

Bystrica-dojazd

Dojazd

Bystrzyca Kłodzka leży przy granicy polsko-czeskiej i jest dobrze skomunikowana zarówno z polskiej, jak i z czeskiej strony. Ma bezpośrednie połączenia kolejowe z Wrocławiem (wielki węzeł dróg bitych i żelaznych oraz lotnisko międzynarodowe) i z Pardubicami (ważny węzeł drogowy i kolejowy oraz niewielkie lotnisko).

Travel

Bystrzyca Kłodzka is located near the Polish-Czech border and is well communicated both from the Polish and the Czech side. It has direct rail connections from Wrocław (the large road and rail junction as well as Copernicus International Airport) and Pardubice (an important road and rail junction as well as a small airport).

 

organizator konferencji:
 
Prof. Borys Paszkiewicz <Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii
Pałac Matuschków, ul. Szewska 48
50-139 Wrocław, Poland
tekst zaproszenia pdf [613 Kb]
tekst cyrkularza 2 pdf [663 Kb]
 

Formularz rejestracji — Registration form

Tytuł — title

Imię i nazwisko — Christian name & family name

Adres poczty elektronicznej — e-mail address

Instytucja — Institution

Deklaruję udział w konferencji... — I declare to take part in the Conference...

  1. z referatem        2. z komunikatem                       3. bez wystąpienia
  1. reading a paper 2. reading a short presentation   3. without a presentation

Chcę wziąć udział w wycieczce. — I want to take part in the trip.

                                 YES-TAK

                                NO-NIE

Chcę wziąć udział w wieczerzy. — I want to take part in the banquet.

                   Yes-Tak

          Yes, vegetarian food

 Tak, z posiłkiem wegetariańskim

                     No-Nie

 

WAŻNA ZMIANA: W sprawie rezerwacji noclegów proszę zwrócić się do:

IMPORTANT CHANGE: To book hotel accomodation, please contact:

Hotel Restauracja ABIS

  1. Strażacka 28

57-500 Bystrzyca Kłodzka

Recepcja — hotel reception: +48 748 110 645; +48 509 141 493 (mobile phone)

e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

________________________________________

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zawiadomić, że termin wniesienia opłaty konferencyjnej według niższej stawki (190/150 zł lub 45/35 euro) został przedłużony do 19 sierpnia.

Pozdrawiamy serdecznie

Roksana Wawrzczak
Paweł Milejski

Dear All,

we are pleased to announce that the deadline for paying the conference fee at a lower rate (PLN 190/150 or EUR 45/35) has been prolonged until August 19.

Kind regards,

Roksana Wawrzczak
Paweł Milejski