VII Международный нумизматический форум

эмблема Университета в Белостоке11-14 июня 2019 года в Августове состоится очередной Международный нумизматический форум. Основная тема для пленарного заседания форума: „VII Forum Numizmatyczne: Polska – Wschód :  Mennice i banki. W 100. Rocznicę restytucji polskiego złotego”. Иные темы будут оглашены на заседаниях секций.

Заявки и краткие тезисы выступления (0,5 -1 стр. формата А4) на польском (или русском, литовском, украинском, английском) языке просим до 1 марта 2019 г. присылать в оргкомитет по адресу: 15-420 Białystok, Plac Uniwersytecki 1, p. 107 или по адресу электронной почты: : Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.   Нумизматы из Беларуси могут присылать свою заявку по электронному адресу: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.  О получении заявки и тезисов оргкомитет проинформирует вас и вышлет вам приглашение на этот форум до 31 марта 2019 г.

Место проживания и проведения пленарных заседаний форума: Офицерский яхт-клуб, ул. Кардинала Вышинского 1, 15-300 г. Августов. Принимающая сторона гарантирует для докладчиков визовую поддержку, бесплатное проживание и питание во время проведения форума. Тексты рефератов будут опубликованы в сборнике материалов форума и размещены на страницах нумизматического портала «Скарбонка».

Организаторы форума: Университет в г. Белостоке и другие, считают, что проведение этого форума будет способствовать научному и культурному обмену между историками и нумизматами Польши и иных стран Центральной и Восточной Европы.

---   ---   ---

Forum organizuje  Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej wraz zUwB i Pracownią Nauk Pomocniczych Historii XIX-XX.  Forum służyć będzie wymianie naukowej i kulturalnej środowisk polskich z udziałem przedstawicieli Europy środkowo-wschodniej.

Jego celem będzie trwała i nieprzerwalna współpraca naukowa ze środowiskiem badaczy zajmujących się historią ziem Rzeczypospolitej Obojga (Trojga) Narodów w aspekcie wspólnego dziedzictwa dziejów Polski i krajów ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem muzealników, archeologów, archiwistów, ekonomistów i historyków. Zależy nam na uświadomieniu szerszym kręgom społeczeństwa wspólnego dziedzictwa poprzez aspekt dziejów i historii mennic i pieniądza.

Ważnym aspektem Forum będzie wypracowanie wspólnej strategii prowadzenia poszerzonych badań, dostępu do materiałów archiwalnych i muzealnych związanych z dziejami dawnej Rzeczypospolitej, a znajdujących się obecnie na terytorium Białorusi, Litwy i Ukrainy i innych krajów. Do współpracy przy realizacji Forum zapraszamy także badaczy z Europy środkowo-wschodniej zajmujących się szeroko pojętą tematyką wschodnią.

Tematem planowanej konferencji jest innowacyjne przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych z całej Europy na temat dziedzictwa kulturowego polsko-wschodniego i oraz dziejów mennic i  pieniądza w szerokim aspekcie kulturowym, gospodarczym i historycznym na ziemiach byłej Rzeczypospolitej (przedrozbiorowej), w ramach wspólnego dziedzictwa Europy od czasów antycznych po współczesność, Forum ustali wzajemne relacje w dziedzictwie kulturowym pomiędzy pieniądzem, kulturą, ekonomią i  rozwojem społecznym na przykładzie Polski i ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (w granicach obecnych Republik: Białorusi, Litwy i Ukrainy). Pieniądz w tym aspekcie nie był jak dotychczas kompleksowo przebadany, dlatego zasługuje na większą uwagę.

 

     Prof. nzw dr hab. Krzysztof Filipow                                        Kierownik Pracowni NPH XIX-XX w.

     Białystok dn. 20.01. 2019 r.