VI Международный нумизматический форум

УТОЧНЕНО: на 27 - 29 сентября 2018 года в Августове (Польша) запланировано проведение VI Международного нумизмат-го форума на тему: 100 rocznica zakończenia Wielkiej wojny. Odzyskanie niepodległości przez kraje Europy środkowo-wschodniej.