V Международный нумизматический форум

С 7 по 9 сентября 2017 года в Августове состоится: „V Forum Numizmatyczne: Polska – Wschód :  Mennice i banki. W 100. Rocznicę utworzenia Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej”. Форум организуют: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej wraz zUwB i Pracownią Nauk Pomocniczych Historii XIX-XX. Программа конференции.