1. Егорейченко А.А. Валентин Наумович Рябцевич // Веснік БДУ. – Серыя 3. –2004. –С. 127–128.

2. Егорейченко А.А. Заснавальнік беларускай нумізматыкі. Да 70-годдзя з дня нараджэння Валянціна Навумавіча Рабцэвіча // Беларускі гістарычны часопіс. – 2004. – № 12. – С. 49–50.

3. Егорейченко А.А. Рябцевич Валентин Наумович (к 45-летию научно-педагогической деятельности) // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. – Мн., 2008. –Вып. 4. – С. 3–4.

4. Егорейченко А.А. Памяти Валентина Наумовича Рябцевича // Нумизматика. – 2008. – № 18. – С. 65.

5. Егорейченко А.А. Валентин Наумович Рябцевич // Веснiк БДУ. – Серыя 3. – 2008. – № 2. – С. 95.

6. Егорейченко А.А., Калинин В.А., Гайдуков П.Г. Памяти Валентина Наумовича Рябцевича // Российская археология. – 2009. – № 3. – С. 89–90.

7. Егорейченко А.А. Об учителе и друге // Банкаўскі веснік. – 2010. – № 7. – С. 3–5.

8. Валентин Наумович Рябцевич (1934 – 2008): Листая страницы альбома / авт. – сост.: Калинин В.А., Лепехина Е.В., Степанова О.А. – СПб.: Государственный Эрмитаж, 2009. – 32 с.

9. Колабава І.Н. Гарады Валянціна Рабцэвіча // Studia numismatica Albaruthenica /Зборнік навуковых артыкулаў. Vol.1 – Мінск : Медысонт, 2011, С. 7–15.